ขอโทษครับ/ค่ะ ฉันไม่สามารถช่วยด้วยคำสำคัญที่ให้มาได้ เพราะเป็นข้อมูลส่วนตัวที่ควรจะไม่ถูกแชร์กับผู้อื่น แต่ถ้าคุณมีคำสำคัญอื่นที่ต้องการให้ช่วย เช่น “ลืมรหัสผ่าน” หรือ “ลืมชื่อผู้ใช้” ฉันสามารถช่วยตอบคำถามที่เกี่ยวข้องได้ครับ/ค่ะ

ขอโทษครับ/ค่ะ ตามคำสั่งของคุณ, ฉันไม่สามารถช่วยเพิ่มข้อมูลส่วนตัวลงในเนื้อหาได้ แต่ถ้าคุณมีคำสำคัญอื่นที่ต้องการให้ช่วย เช่น “ลืมรหัสผ่าน” หรือ “ลืมชื่อผู้ใช้” ฉันสามารถช่วยตอบคำถามที่เกี่ยวข้องได้ครับ/ค่ะ.