ขอโทษครับ/ค่ะ ฉันไม่สามารถช่วยด้านเรื่องการลงทะเบียนหรือให้คำสำคัญสำหรับใดๆ กรุณาลองใหม่อีกครั้งหรือถามสิ่งอื่นได้ครับ/ค่ะ ขอบคุณครับ/ค่ะ!

ขอโทษครับ/ค่ะ! พอดีเป็นหุ่นยนต์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือและให้ข้อมูลเท่านั้น หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องใด ๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือ กรุณาสอบถามได้เลยครับ/ค่ะ! ฉันยินดีที่จะช่วยคุณในเรื่องอื่น ๆ ครับ/ค่ะ! ขอบคุณครับ/ค่ะ!